Counseling

Praktijk Huize Harthoorn biedt integratieve counseling aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

Integratieve benadering

Praktijk Huize Harthoorn werkt vanuit een integratieve benadering. Dit betekent dat uw kind als mens centraal staat 

Uw kind is een uniek geheel van vier aspecten: fysiek, cognitief, sociaal-emotioneel en existentieel. Deze aspecten zijn met elkaar verbonden, beïnvloeden elkaar en komen op een, voor uw kind, unieke manier tot uiting in zijn (haar) gedrag.

Integratieve counseling

Integratieve counseling is een kortdurende vorm van begeleiding. De centrale gedachte hierbij is dat ieder mens alles in zich heeft om met zijn moeilijkheden te kunnen omgaan.

Doctor,Treating,Teenage,Girl,Suffering,With,Depression

Om die reden wordt de begeleiding op maat aan uw kind aangeboden. Dit gebeurt door, tijdens de begeleiding, de verschillende invalshoeken en methoden geïntegreerd toe te passen. Er wordt uitsluitend gewerkt met methoden en invalshoeken, die aansluiten bij uw kind en zijn of haar hulpvraag.

Werkwijze

In het intakegesprek wordt kennis gemaakt. Uw kind vertelt wat hij of zij moeilijk vindt en wat hij of zij anders zou wil leren doen. Daarna wordt een begeleidingsplan geschreven waarin staat welke begeleidingsvorm het meest aansluit bij de hulpvraag van uw kind. Na dat het begeleidingsplan is ondertekend, kunnen de verdere gesprekken plaats vinden.

Tijdens deze gesprekken onderzoekt uw kind zijn moeilijkheid, wat hij anders wil leren doen en hoe hij zijn gewenste doel kan bereiken. Uw kind ontdekt hoe hij nu omgaat met de voor hem lastige situatie en leert andere vaardigheden die op zo’n moment wel voor hem werken. Zo ontwikkelt hij zijn unieke manier van omgaan met moeilijkheden. Daarna gaat uw kind kijken hoe hij dit in het dagelijks leven kan toepassen. De begeleiding bestaat meestal uit 10 afspraken van ongeveer een uur en wordt afgerond met een evaluatiegesprek.

Binnen integratieve counseling werkt Praktijk Huize Harthoorn met begeleidingsvormen die zijn ontwikkeld door artsen, psychiaters en psychologen. Dit zijn onder andere:

– Cognitieve gedragstherapie
– Inzicht gevende therapie (psycho-educatie)
– Persoonlijkheidstypologie (Carl Jung)
– Methodieken en technieken uit groepsdynamica (Ferdinand Cuvelier)

Een verwijzing van uw huisarts of Centrum voor Jeugd en Gezin is niet nodig. Natuurlijk zijn alle gesprekken vertrouwelijk.

Praktijk Huize Harthoorn

Praktijk voor integratieve psychotherapie voor kind & jeugd